تعداد صفحات: 
105

قیمت: ريال 70,000

جزوات مشابه

جزوه, سراسری, صنعتی امیر کبیر, مهندسی مواد و متالورژی, خواص مکانیکی مواد 2
جزوه, سراسری, صنعتی شریف, مهندسی مواد و متالورژی, خواص مکانیکی مواد 2, دکتر علی اکبر اکرامی
جزوه, سراسری, صنعتی شریف, مهندسی مواد و متالورژی, خواص مکانیکی مواد 2, دکتر علی اکبر اکرامی
جزوه, سراسری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, مهندسی مواد و متالورژی, کنترل فرآیندها
جزوه, سراسری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, مهندسی مواد و متالورژی, تریبولوژی

از همین استاد

جزوه, سراسری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, مهندسی مواد و متالورژی, خواص مکانیکی مواد 1, دکتر زارعی
جزوه, سراسری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, مهندسی مواد و متالورژی, خواص مکانیکی مواد 1, دکتر زارعی
جزوه, سراسری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, مهندسی مواد و متالورژی, نفوذ در جامدات, دکتر زارعی

جستجو بر اساس کلمات مرتبط

ورود كاربر عضو

كارت خريد

سبد خريد خالی است